Cennik i regulamin do pobrania w PDF

Do strony głównej

WĘDKOWANIE NA JEZIORACH ZAKŁADÓW RYBACKICH „WDZYDZE”
SPÓŁKA Z O.O. W CZARLINIE - OPŁATY I ZASADY W SEZONIE ROKU 2021
ZEZWOLENIA
Sposób wędkowania
SPRZEDAJĄ:
2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu
2 wędki z łodzi lub spinning z łodzi
Powierz.
L.p.
Jezioro
Sprzedaż on-line
[ha]
Należność za wędkowanie w okresie [zł]
Należność za wędkowanie w okresie [zł]
przez internet na
2
1 dzień
3 dni
1 tydzień
Sezon *
1 dzień
3 dni
1 tydzień
2 tygodnie
Sezon *
tygodnie
www.zr-wdzydze.pl
1.
Wdzydzkie
964.81
23,-
48,-
70,-
90,-
180,-
45,-
76,-
113,-
151,-
304,-
zakładka
2.
Gołuń
334.12
23,-
48,-
70,-
90,-
180,-
39,-
70,-
103,-
141,-
293,-
e-zezwolenia
3.
Radolne
126.22
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Zakłady Rybackie
4.
Jelenie
72.13
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
„WDZYDZE” w Czarlinie;
5.
Słupinko
63.65
18,-
31,-
46,-
61,-
114,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Ośrodek Hodowlany
6.
Schodno
55.71
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
w Grzybowskim Młynie;
7.
Jeziorko Wdzydzkie
9.88
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
27,-
57,-
78,-
97,-
186,-
Sklep wędkarski „Kuba”
(przy kościele) -
8.
Sudomie
172.48
23,-
48,-
70,-
90,-
180,-
39,-
70,-
103,-
141,-
293,-
Kościerzyna;
9.
Żołnowo
29.10
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Sklep wędkarski przy
10.
Mielnica
28.69
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
deptaku (p. Kuczkowski)
11.
Zagnanie
141.41
23,-
48,-
70,-
90,-
180,-
39,-
70,-
103,-
141,-
293,-
- Kościerzyna;
12.
Mielonko
9.24
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
27,-
57,-
78,-
97,-
186,-
Sklep wędkarski (przy
karczmie) - Przywidz;
13.
Gatno
81.72
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Sklep wędkarski -
14.
Średnik
22.06
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Dziemiany;
15.
Wierzchołek
23.35
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
27,-
57,-
78,-
97,-
186,-
Ośrodki Wypoczynkowe:
16.
Przywidz II
15.90
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
27,-
57,-
78,-
97,-
186,-
OWSSP nad j. Sudomie;
17.
Polaszkowskie
126.91
18,-
31,-
46,-
61,-
114,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Półwysep Lipa;
18.
Hutowe
119.24
18,-
31,-
46,-
61,-
114,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
19.
Sobąckie
98.02
18,-
31,-
46,-
61,-
114,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Narloch Marek - Borsk
Jeziorna (przy śluzie);
20.
Duże (Orle)
41.49
18,-
31,-
46,-
61,-
134,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
21.
Przywidzkie
131.82
23,-
48,-
70,-
90,-
180,-
39,-
70,-
103,-
141,-
293,-
Borkowski Tadeusz - Orle
(Spółdzielnia
22.
Głębokie
40.25
18,-
31,-
46,-
61,-
120,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Mieszkaniowa);
23.
Zamsz (Ząbrsko)
22.20
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
27,-
57,-
78,-
97,-
186,-
Sklep Spożywczy „U
24.
Modre (Klonowskie)
11.42
14,-
23,-
34,-
43,-
81,-
27,-
57,-
78,-
97,-
186,-
Agnieszki” - Wdzydze
25.
Łąkie
39.75
18,-
31,-
46,-
61,-
120,-
35,-
62,-
96,-
130,-
267,-
Kiszewskie
26.
Puc
11.88
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
-
35,-
62,-
96,-
-
130,-
-
267,-
-
WSZELKIE INNE
27.
Czerwonko (Czerwonka)
22.41
19,-
38,-
58,-
76,-
134,-
35,-
62,-
96,-
-
130,-
-
267,-
-
INFORMACJE
28.
Rzeka Wda **
23,-
48,-
70,-
80,-
140,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TEL. 58-686-11-89
www.zr-wdzydze.pl
Dowolne dwa jeziora z wykazu promocja
29.
60,-
87,-
110,-
218,-
-
-
83,-
123,-
-
170,-
-
350,-
-
(niedostępne przez e-zezwolenia)
e-mail biuro@rybywdzydze.pl
* Sezon wędkarski letni - okres 2021-03-20 - 2021-11-30; Połowy z łodzi - wyłącznie w okresie 2021-05-01 - 2021-10-31;
** Rzeka Wda - obejmuje odcinek rzeki od mostu w Czarlinie (droga leśna Czarlina - Loryniec) do ujścia do jeziora Radolne - wędkowanie tylko z brzegu
1.
Opłata wyższa daje prawo wędkowania sposobem o opłacie niższej (2 wędki z łodzi daje prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu)
2.
Do każdego zezwolenia dołączony jest „Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE” Spółka z o.o. w Czarlinie w sezonie letnim roku 2021”
WĘDKARZU!!! KUPUJĄC ZEZWOLENIE WYRAŻASZ ZGODĘ I PRZYJMUJESZ WARUNKI WĘDKOWANIA OKREŚLONE PRZEZ Z. R. „WDZYDZE”!!!
Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE”
Spółka z o.o. w Czarlinie w sezonie letnim roku 2021
1. Sezon wędkarski letni - okres 2021-03-20 - 2021-11-30; Połowy ryb z łodzi - wyłącznie w okresie 2021-05-01 - 2021-10-31
2. Rzeka Wda - obejmuje odcinek rzeki od mostu w Czarlinie (droga leśna Czarlina - Loryniec) do ujścia do jeziora Radolne. Opłata za jez. Zagnanie obejmuje
również odcinek rzeki Wierzycy od tego jeziora do jazu piętrzącego w m. Stawiska. Opłata za jez. Polaszkowskie i Sobąckie obejmuje również rzekę Mała
Wierzyca łączącą te jeziora. Opłata za jez. Hutowe i Sobąckie obejmuje również rzekę Kamionka łączącą te jeziora. Opłata za jez. Schodno obejmuje również
rozlewisko Jezierznia oraz odcinek rzeki Wda łączący j. Schodno z rozlewiskiem Jezierznia.
3. Opłata wyższa daje prawo wędkowania sposobem o opłacie niższej (2 wędki z łodzi daje prawo do wędkowania na 2 wędki z brzegu).
4. Połowy z brzegu i łodzi - wyłącznie od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po zachodzie słońca) wg wskazań kalendarza. Na
wszystkich wodach obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb kuszą oraz połowu ryb prawnie chronionych.
5. Na wszystkich wodach obowiązują zasady amatorskiego połowu ryb określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (D.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 4 grudnia 2001 r.) wraz ze wskazówkami
podanymi niżej: -Wszystkie jeziora i rzeka Wda - całkowity zakaz połowu troci jeziorowej wdzydzkiej;
-Dzienne ograniczenia ilościowe: a) węgorz 2 szt. b) sieja, sum, sandacz, szczupak, lin, karp łącznie 4 szt. c) leszcz D,S (pow. 0,5 kg) 12 szt. d) łączna ilość ryb
innych gatunków nie wymieniona wyżej do 5 kg. Powyższy limit wagowy nie dotyczy następujących gatunków ryb: płoć, okoń, leszcz MN (pon. 0,5 kg/szt.),
krąp, ukleja, karaś srebrzysty, jazgarz, które można łowić bez żadnych ograniczeń (nie zaleca się również wypuszczać ich z powrotem do wody bez względu
na wielkość - zabranie tych ryb korzystnie wpływa na spowolnienie procesu eutrofizacji wód).
-Wymiary ochronne i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb
(wymiar ochronny/okres ochronny): węgorz
(50cm/1grudzień-31marzec), lin
(25cm/brak), szczupak (45cm/1styczeń-30kwiecień), sandacz (45cm/1marzec-31maj), sieja (35cm/15październik-31grudzień), sum (70cm/1styczeń-31maj),
kleń (25cm/brak), wzdręga (15cm/brak), miętus (30cm/1grudzień-ostatni luty). Nie posiadają wymiarów ochronnych i okresów ochronnych następujące gatunki
ryb: płoć, okoń, leszcz, krąp, ukleja, karaś pospolity i srebrzysty, jazgarz, tołpyga, amur, karp.
-Zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych należących do Zakładów Rybackich
„WDZYDZE”, w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę oraz przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w
sposób ciągły (Ustawa o rybactwie śródlądowym - D.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zmianami).
6. Każda osoba wędkująca musi mieć przy sobie imienne zezwolenie. Wędkujący(a) ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: funkcjonariuszy
Państwowej Straży Rybackiej, Policji, upoważnionych pracowników Zakładów Rybackich „WDZYDZE” oraz członków Społecznej Straży Rybackiej. Na
żądanie kontrolujących ma obowiązek okazać: wymagane dokumenty, złowione ryby i sprzęt wędkarski.
7. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską. Mandat karny za wędkowanie bez posiadania wszystkich wymaganych dokumentów - 200 zł (D.U. Nr 208 poz.
2023 z dnia 8 grudnia 2003). O zauważonych przypadkach kłusownictwa, podnoszenia narzędzi rybackich należących do Zakładów Rybackich „WDZYDZE”
przez nieuprawnione osoby lub o innych przypadkach łamania ustawy o rybactwie śródlądowym prosimy na bieżąco informować Państwową Straż Rybacką,
Posterunek w Kościerzynie tel. kom. 694453417 lub Policję tel. 997. Aktualne info.: www.zr-wdzydze.pl
WĘDKARZU!!! KUPUJĄC ZEZWOLENIE WYRAŻASZ ZGODĘ I PRZYJMUJESZ ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
OKREŚLONE PRZEZ ZAKŁADY RYBACKIE „WDZYDZE” SPÓŁKA Z O.O. W CZARLINIE!!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU W GRZYBOWSKIM MŁYNIE - POLECAMY RYBY ŻYWE I WĘDZONE METODĄ TRADYCYJNĄ